วิธีแปลงไฟล์ PDF เป็น Word ภาษาไทย ไม่เพี้ยน

วิธีการแปลงไฟล์ PDF เป็น Word, Exel, Power Point นั้นมีหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการแปลงด้วยโปรแกรม หรือแปลงออนไลน์ผ่านเว็บ แต่ทว่า เมื่อพูดถึงการ buy provigil online with paypal แปลงไฟล์ PDF เป็น Word ในเอกสารที่มีภาษาไทย นั้นมักพบกับปัญหา ตัวอักษรเพี้ยน ตัวหนังสือเพี้ยน วรรณยุกต์หาย ซึ่งหลายท่านค้นหาวิธีการแปลงไฟล์ไม่ให้ตัวหนังสือเพี้ยน ด้วยวิธีการต่างๆ นานา และมักจะพบกับความผิดหวัง วันนี้ทางแมวโตะโหลดจึงได้เขียนวิธีการแปลงไฟล์ pdf to word ภาษาไทย ด้วยโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+ 12 ซึ่งเป็น buy nolvadex paypal โปรแกรมที่ดีที่สุด ในการใช้แปลงไฟล์ pdf เป็น word ภาษาไทย ได้ 100% หรือใกล้เคียง โดยมีวิธีการดังนี้

  1. เปิดไฟล์ PDF ที่ต้องการ ด้วยโปรแกรม ABBYY PDF Transformer+ 12 > คลิกที่ Convert To > แล้วเลือก Word Document

2. โปรแกรมจะเด้งหน้าต่างขึ้นมาให้ Save ไฟล์ ตั้งชื่อไฟล์ตามต้องการ แล้ว กด Save ได้เลย

3. เสร็จ ไฟล์ PDF ของเราก็จะกลายเป็น Word โดยที่ตัวหนังสือแทบจะไม่ผิดเพี้ยนเลย

หมายเหตุ : การที่จะแปลงได้สมบูรณ์มากหรือน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับไฟล์ PDF ที่นำมาแปลงนั้นว่าถูกบีบอัดมาระดับใด ใช้ฟอนต์แปลกขนาดไหน และไฟล์เก่าขนาดไหน ถ้าถูกบีบอัดมาแบบสุดๆ และใช้ฟอนต์ที่โดยทัั่วไปเขาไม่ค่อยใช้กัน ความเป็นไปได้ที่จะแปลงได้สมบูรณ์ก็จะน้อยลง แต่อย่างไรก็ตาม มั่นใจได้เลยว่าโปรแกรมนี้สามารถแปลงไฟล์ PDF เป็น Word ภาษาไทย ได้สมบูณณ์ที่สุดเท่าที่โปรแกรมแปลงไฟล์เอกสารจะทำได้แล้ว